Koncepteriet är ett kreativt företag. Vi drivs av en gemensam vision om ett hållbart leverne, insikten om att behöva arbeta med hållbara lösningar, omsorg i materialval och återbruk i olika former. Att ta ett helhetsgrepp i gestaltningen utan att glömma bort vikten av detaljerna präglar vårt arbetssätt. Tillfredsställelse av ett väl genomfört arbete från vision, gestaltning till produktion är en annan viktigt drivkraft för oss. 


Företaget är grundat av Bo Rutter, Elias Nazerian och Stephan Hruza. Med vår samlade erfarenhet inom konstnärlig gestaltning, formgivning, produktutveckling, finsnickeri, byggnadssnickeri och projektledning kan vi erbjuda gestaltningskoncept och genomföra dessa inom en mängd olika områden. Allt från utställningar, scenografi, inredningar och möbler, till offentliga utsmyckningar och hållbara hus.